PRODAJNA MESTA

 

Izdelelke iz prodajnega programa lahko kupite pri naslednjih trgovcih:

 • Magro, Komen 60, Komen
 • Magro, Vilharjeva 33/a Ilirska Bistrica
 • T-Center, Maistrova 20/a, Ptuj
 • AC, Arnuševa 6, Ptuj
 • Agrocenter, Ormoška c. 21, Ptuj
 • Podjetje za gozdne gradnje, Kosarjeva 4, Maribor
 • Mapol, Titova 59, Maribor
 • Ocvirk JM, Lušečka vas 1, Poljčane
 • KZ Šmarje, PE Dom, Obrtniška 1, Šmarje pri Jelšah
 • KZ Šmarje, PE Imeno, Imeno 84, Podčetrtek
 • KZ Šmarje, PE Rogaška,Zg. Negonje 35, Rogaška Slatina
 • KZ Šmarje, PE Kozje, Kozje 134, Kozje
 • Vengust, Lava 6, Celje
 • Akvonij, Cesta Kozjanskega odreda 13, Šentjur
 • Avtosotla, Trška cesta 26, Podčetrtek
 • Geder, Podgrad 47a, Gornja Radgona
 • Geder, PE Murska S., Obrtna ul.39, 9000 Murska Sobota
 • Geder, PE Lenart, Ob Poleni 35, Lenart
 • Turopolje, Zorana Velnarja 13, Murska sobota
 • Turopolje, PE Lendava, Trg ljudska pravice 16, Lendava
 • Turopolje, PE Ljutomer, Prešernova 25, Ljutomer
 • Mihaela, Hardek 34f, Ormož
 • Lesoteka, Cesta na Štibuh 1, Slovenj Gradec
 • Lesoteka, Koroška 68, Radlje ob Dravi
 • Buč Jasmina, Pameče 151, Slovenj Gradec
 • Damjan Železnik s.p., Selce 42, Pivka
 • Uroš Kadunc s.p., Sarsko 9, Ig
 • Roškar Damijan s.p., Štancarjeva 1, Slovenska Bistrica

 • Pidi, Koroška 65, Radlje ob Dravi
 • Pan tim, Latkova vas 81d, Polzela
 • Colibri, Ločka c. 57, Črnomelj
 • KZ Metlika, Mestni log 16, Metlika
 • KZ TREBNJE z.o.o. - PE Agroservis, Knafelčeva 2, 8000 Novo mesto
 • KZ TREBNJE z.o.o. – PE Leskovec, U. 11.novembra 30, 8273 Leskovec pri Krškem
 • Trbanc, Markljeva 2, Novo mesto
 • TMS, Trnje 4a, Brežice
 • Cerjak, Bukošek 69, Brežice
 • Agrarec, Obrežje 18, Jesenice na Dolenjskem
 • Mobic Šeško, Dol. Boštanj 53, Boštanj
 • ŽS, Ljubljanska 4a, Ivančna Gorica
 • Pilimpex, Most na Soči 91, Most na Soči
 • Pilimpex, PE Šempeter, Cesta Goriške fronte 10, Šempeter
 • Pilimpex, PE Škofljica, Ob Pošti 20, Škofljica
 • Pilimpex, PE Spodnja Idrija, Slovenska 31, Spodnja Idrija
 • Pilimpex, PE Sežana, Benčičeva 29, Sežan
 • Vinska klet, Zadružna 9, Dobrovo
 • Agraria Koron, Volčja Draga 61/b, Volčja Draga
 • Agraria, Kolodvorska 17a, Dornberk
 • Agraria Dornberk, PE Koper,Vanganelska 16, Koper
 • Agrosal, Gregorčičeva 38, Ajdovščina
 • Vinakras, PE Kozina, Bazoviška 16/a, Kozina
 • Vinakras, PE Vipava, Goriška c.13, Vipava
 • Vinakras, PE Sežana, Sejmiška pot 1/a,Sežana
 • Vinakras, Komen 136, Komen
 • Mana Omerzu, PE Krško, Žadovinek 36, Leskovec pri Krškem
 • Jamšek Sebastijan s.p., Lože 19A, Vipava
 • Agrotehna Šenčur, Beleharjeva 6A, Šenčur
 • KZ TOLMIN z.o.o., Rutarjeva ulica 35, 5220 TOLMIN
 • Borut Horvat d.n.o., Vse za gozdarstvo, Podskrajnik 7, 1380 CERKNICA
 • G-M&M trgovina d.o.o., C.J.Pučnika 10, 1290 Grosuplje

 • Agropreskrba, Partizanska 70, Sežana
 • Podobnik in Tekavčič, Koseška 2, Ljubljana
 • Furlan, Verd 130/a, Vrhnika
 • Jankovič, Golo 20/a, Ig
 • Agromarket in servis d.o.o., Stara Cerkev 3,Stara Cerkev
 • Demetra, Gregorčičeva 21a, Ilirska Bistrica
 • Česnik, pod Jelovico 11, Postojna
 • Intergozd, Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj
 • Ko-net, Beleharjeva 15, Šenčur
 • Mobil, Slap 23, Tržič
 • Založnik, Pokopališka 28, Kokrica
 • Lotrič, Cesta na Rupo 38, Kranj
 • Agromauro, Ob spomeniku 10, Bertoki
 • Marjetica, Istrska 39, Koper
 • Agraria, Ul. 15. Maja 17, Koper
 • Agraria, Liminjanska, Lucija
 • Semenarna Vanja, Liminjanska 78, Lucija
 • Kojnok, Liminjanska 84, Lucija
 • Axle, Kolodvorska 7, Koper
 • Vinja, Arjol 1A, Bertoki
 • Gramint, Šempas 29, Šempas
 • Agro Romana, Selo 28e, Selo
 • Melavc, Ljubija 33, Mozirje
 • Duseti, Parižlje 8/a, Braslovče
 • Šefic Anton s.p., Dolenjska c.142, Ljubljana
 • Gardina d.o.o., c.XIV divizije 75, Maribor
 • Servis Šraufek, Tonček Gregorič s.p., Zamušani 60, Gorišnica
 • Megadom d.o.o., Podskrajnik 102, Cerknica
 • Megadom d.o.o., PE Ribnica, Ob železnici 4, Ribnica
 • Megadom d.o.o., PE Krško, c.krških žrtev 135f, Krško
 • KGZ BLED z.o.o., Za žago 1a, 4260 BLED